دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟


                                دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌خواهی چه کار؟


                  تا ابد دور تو می‌گردم‌، بسوزان عشق کن‌


       ای که شاعر سوختی‌، پروانه می‌خواهی چه کار؟


 مردم از بس شهر را گشتم یکی عاقل نبود


                                  راستی تو این همه دیوانه می‌خواهی چه کار؟برچسب ها : ,